x 

GDPR

 

Policy för personuppgiftshantering

Lotico AB (556192-6337)

 

Innehållsförteckning

1      Inledning och syfte.

2      Tillämpning och revidering.

3      Organisation och ansvar.

4      Begrepp och förkortningar.

5      Personuppgiftsbehandling.

 

1 Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Lotico AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

2 Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Ordföranden är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelsemedlemmar och leverantörer till företaget.

3 Organisation och ansvar 

Styrelsens ordförande har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och följs av verksamheten. Denne får, om så önskas delegera ansvaret och implementationen till lämplig person i företaget.

Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4 Begrepp och förkortningar 

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad  Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

 

5 Personuppgiftsbehandling 

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet, korrekthet och öppenhet

 • Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.

 • Personuppgifter ska behandlas på ett öppet sätt i förhållande till den registrerade innebär bland annat att det ska vara klart och tydligt för denne hur hans eller hennes personuppgifter samlas in och i övrigt behandlas. De registrerade måste därför få information om behandlingen som är både lättillgänglig och formuleras med ett klart och tydligt språk.

 • Ändamålsbegränsning

 • Personuppgifter ska bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det innebär att den som ska behandla personuppgifter måste ha ändamålen klara för sig redan innan insamlingen av personuppgifter börjar. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

 • Uppgiftsminimering

 • Principen om uppgiftsminimering innebär att personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det är med andra ord inte tillåtet att samla in personuppgifter för obestämda framtida behov. Insamlade personuppgifter får inte heller behandlas om de till exempel är så gamla att de inte längre är relevanta för de ursprungliga ändamålen.

 • Korrekthet

 • Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Den som behandlar personuppgifter måste vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål. Om det krävs för ändamålen ska personuppgifterna dessutom vara uppdaterade.

 • Lagringsminimering

 • Personuppgifter får inte sparas, det vill säga. förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

 • När personuppgifterna inte längre behövs för de ändamålen ska de raderas eller avidentifieras. För att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt bör den som behandlar personuppgifter införa tidsfrister och rutiner för radering eller avidentifiering.

 • De insamlade personuppgifterna får lagras under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål om det finns lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter. Vidare kan legala regler såsom lagringstid av bokföringsmaterial leda till att personuppgifter lagras en längre tid.

 • Integritet och konfidentialitet

 • Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Den som behandlar personuppgifter ska därför vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

 • Ansvarsskyldighet

 • Den som behandlar personuppgifter ansvarar för att principerna om personuppgiftsbehandling följs och måste kunna visa på vilket sätt man följer dem.

 • E-posthanteringen rörande företagsärenden ska följa ovan nämnda principer. Således ska kommunikation av personuppgifter via e-post minimeras. Enbart de som behöver personuppgifter för att utföra ett uppdrag för företaget får ta del av personuppgifterna. E-postkommunikationen ska, efter slutfört uppdrag omedelbart raderas.

 • I det fall företaget anlitar leverantörer eller andra externa aktörer som kommer att få tillgång till personuppgifter ur företagets register skall de informeras om företagets personuppgiftspolicy samt skriva under företagets Personuppgiftsbiträdesavtal.

 • Företagets personuppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret

 • Uppföljning och utvärdering av företagets hantering av personuppgifter ska ske minst årligen

 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som företaget behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till ordföranden. Denne ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.                            

Fixa en extra kran

Fixa en extra kran!

Du hittar de kopplingar du behöver på Villabevattning.se

Pem-Anslutning Inv. 3/4" x 16                 460_3       55 kr

Pem-Koppling 16 Vinkel                            460_2       66 kr

Pem-Koppling 16 Skarv                              460_1       61 kr

Pem Skarv 16-20 mm                                 460_4       73 kr

Väggfäste i mässing                                    408_1       168 kr

Väggfäste i mässing                                    408_1       168 kr

Du behöver nog 2 eller 3-delare till din befintliga kran

Robust 2-vägsfördelare. 3/4"                                    401                  281 kr

Robust 3-vägsfördelare. 3/4"                                    403                  405 kr

Ev. behövs - Bussning i metall inv ½" x utv ¾".           357           33 kr Gängtape                                                       367/369

Välj kran till nya tappstället..                   406_x / 407_

Pem 16 slang köper du själv i byggvaruhuset.

Vid större flöde kan man mha två Pem Skarv 16-20 mm gå över till pem 20 på de längre raksträckorna till nya kranen

Video om detta på finns hemsidan eller på youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Me9dIZkPY5Q

File : VB_Fixa en extra kran

Manula Galcon Timer

TimerManualGalcon 001 04

Balkong bevattning

Artikel i Allt om Trädgård om att vattna krukor och annat på balkong med komponenter från Villabevattning.se
Nedan exempel på hur man löser bevattningen på balkonger och andra liknande ställen.AoT artikelKrukvattning2017 1

 

 

 

Respons..

Vi ställde den här frågan till våra kunder.

” Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Villabevattning.Se till en vän eller kollega?”

-31 % svarade och svaren fördelade sig så här:
-89 % svarade med 8, 9 eller 10. (46% gav oss 10:or)
-11 % svarade med 7 eller  lägre.

Enligt metoden att mäta (The ultimate question) så kallas de som ger 9 och 10 i sitt betyg "ambassadörer".
Från forskning på 400 företag var snittet för "ambassadörer" 16 %.
I vår undersökning fick vi 63 % ambassadörer!  TACK för det!

Och TACK till alla Er som returnerade svar på vår fråga.

Nedan har vi lagt in lite av respons från kunder:           

Här är några positiva kundmejl sparade.

I de fall det nämns en siffra mellan 1-10 så är det en kundundersökning i samband med det ”frostmejl” som sändes 2015. Vi fick väldigt bra betyg av våra kunder.

I de fall det står en bokstav lite konstigt placerad så det en kundundersökning i samband med det ”frostmejl” som sändes 2016. Vi fick där veta var våra kunder hittar oss.
Flest hittar oss på nätet.


-- Hej!  Jag är jättenöjd med min bevattning. Har den på ett väldigt torrt ställe, till ros och klematis. 10 poäng!  Hälsningar Ingegärd

--
Vi har rekommenderat er till alla vi känner, så vår siffra blir: 10    /Maria -- Bedömning 9. Jag är mycket nöjd.  Mvh Ulrika 

--
10 (Poäng)   Har redan gjort det (både rekommenderat och tagit in grejorna) Vilken makalös odlingssäsong jag haft - aldrig varit med om liknande.   Tack!  Lena E

--
10!  (Poäng)  Har kört ert system i min häck i 5 år nu. Är imponerad av kvalitén, det är fortfarande som nytt!   Mvh  Claes, Linköping

--
10 (Poäng)  10   Har rekommenderat er redan!!  -Kennet

--
Hej!  Tack för tipset. Vi ska ta in de känsliga delarna. Svar på frågan är 8. Vi har lyckats mycket bra med våra grönsaker i år.   /Niklas

-- Hej vi jätte nöjda    9. Amelie

--
Hej, Ja än så länge förefaller systemet fungera utmärkt, dock återstår kanske ännu en tids användning. Det problem jag upplevt är kanske att det ibland är svårt att få kopplingarna täta, vidare kanske man borde kunna komplettera olika kopplingar utan att köpa 10 av varje. Min siffra skulle bli 8 av 10 och om jag behöver bygga ut systemet skulle jag säkert komma tillbaka.  Bästa hälsningar  Lars-Göran P

10 är supernöjd. Vattnar fortfarande då gurka och tomater mm fortfarande ger skörd  Elisabeth B -- Hej Lars,   Tack för påminnelsen. Jag vill beställa mer slang ca. 40-50m, går det att beställa så här?  Med vänlig hälsning, Anders R

-- A - Är jätte nöjd med bevattningssystemets "arbete" i år! Med vänliga hälsningar   Anne S

-- I år har jag inte av olika skäl varit på mässor, läst annonser i allt om trädgård som jag prenumererar på så jag vet inte var ni synts denna säsong. Men jag är fortfarande väldigt nöjd med mitt bevattningssystem som jag nu haft i två år.  Med vänlig hälsning, Elisabeth B

-- E    Tack för bra produkter. Bevattning av häck har funkat perfekt = den lever och frodas!  Hälsningar   /SI

--
E!  bevattningen fungerar utmärkt förresten!   /Jonas

-- A.   Det var i en artikel, inte annons. Väldigt nöjd med köpet!  Tack  Thomas G

-- Hej jag är helnöjd med min bevattnings annlägning hälsningar Lennart J  Kungsbacka

--  Hej Lars!   Tack för din påminnelse det är sådana småsaker som gör att man vill förbli kund hos er. Och att du tog dig tid och ringde mig och talade om att jag behövde ett par saker till för att det skulle fungera som det ska. Allt fungerar perfekt nu och jag är jätte nöjd. Jag hittade er på Internet när jag Googlade efter det att mitt bevattningssystem när mitt befintliga inte fungerade. Min Gardena droppslang har aldrig fungerat som den ska göra, den var mer som en duschslang en droppslang.  Ha en trevlig helg!   Hälsningar  Jonas L

AC och E       Vill tacka för bra produkter. Även gödning fungerar bra Mvh Ulrika M

-- Ja vi är mycket nöjda. Den nyanlagda perennarabatten med tillhörande ligusterhäck har växt otroligt bra vi har vattnat nattetid c:a 3 tim/dygn. Med vänlig hälsning   Benita H R

-- Hej, Jag och min flickvän besökte Trädgårdsmässan i Älvsjö där vi också köpte er bevattningsanläggning. Pratade sedan med er någon vecka senare och beställde en extra T-koppling och lovade också då att komma tillbaks med lite bilder samt återkoppling så detär därför jag skickar detta mail. Hittills så är vi mycket nöjda med bevattningsanläggningen. Den var både lätt att insatllera och verkar vara tillförlitlig. I vårat fall så använder vi den till en nyplanterad Thujahäck som är 98 meter lång och det är också härifrån bilderna kommer. Har sedan planterat ytterligare några Rhododentron i närheten av häcken så jag tänkte ev. komplettera/utöka anläggning till att även omfatta dessa. Återkommer när jag vet hur jag vill göra. Skickar bilderna (tot. 5 st.) iflera mail då filerna är stora.Mvh. Christer O  --

Säker betalning med:

loggor bambora

Villabevattning.se är certiferad av: 

 

Kontaktuppgifter

Villabevattning.se
Näktergalsvägen 13, SE-272 35 Simrishamn
Tel: +46 (0)705 761 751
E-post:
info@villabevattning.se